Ghi chú phát hành ngày 21/05/2019

[ VÙNG NGUY HIỂM ]
– Blacksite và Sirocco giờ đều có trong hệ thống xếp trận chính thức, xoay tua theo thời gian.
– Máy nhiễu sóng sẽ làm nhiễu việc điều khiển drone khi bật.
– Drone bay chậm hơn khi mang theo hòm tiếp tế.
– Tùy chọn nhận giáp làm trang bị khởi đầu giờ sẽ kèm theo cả mũ.

[ KHÁC ]
– Cập nhật thư viện SDR lên phiên bản mới nhất.
– Chặn việc khởi chạy ghi bản demo từ máy khách trên máy chủ chuyên dụng vào lúc khởi động và đóng băng thời gian.

[ BẢN ĐỒ ]
Vertigo:
– Phiên bản Wingman giờ sẽ dùng khu bom A.
– Thay đổi về khu bom A:
– Đẩy lùi tấm phủ trên bản đồ.
– Làm chặn đoạn dốc cuối cùng dẫn vào khu vực.
– Di chuyển vị trí cần cẩu một chút, làm khu vực xung quanh nó dễ di chuyển hơn.
– Làm ngắn hàng rào gỗ, cho phép CT kiểm soát khu vực dốc và điểm rơi tốt hơn.
– Di chuyển giàn giáo ở cuối mặt tiền khu A lên tới bức tường.
– Thêm chỗ tự trồng người lên khu vực sàn bê tông trên khu A.

Sirocco:
– Thêm điểm tương tác bị thiếu trên nhiều model khung cửa/cửa sổ.
– Sửa một vị trí làm người chơi bị kẹt.