Hai thập kỷ với Counter-Strike


Hai mươi năm trước, một bản mod nho nhỏ cho Half-Life đã biến đổi cả thế giới về cách chơi game. Không ngừng tiến hóa và chuyển biến theo thời gian, nhưng Counter-Strike không hề phai đi những giá trị nền tảng của nó: dễ tham gia, nhưng phải dành cả cuộc đời để thành thạo, và hỗ trợ bởi một cộng đồng rộng lớn toàn cầu.

Bạn có thể chào mừng lại lịch sử của CS với một phiên bản retro của bản đồ Dust II, hiện có trên nhóm bản đồ Casual Dust II. Ngoài ra còn có vỏ bọc hình dán mới với hình ảnh đấng anh hùng ít được ca ngợi của CS – những chú gà!