Đứng đầu chuỗi thức ăn

Đã đến lúc khoe hàng trình độ Vùng Nguy Hiểm rồi! Nhóm kỹ năng đã ra mắt!

Nhóm kỹ năng của bạn sẽ hiện diện trên trình đơn chính và khi làm khán giả sau khi trận đấu của bạn đã kết thúc. Nhóm kỹ năng phản ánh phong độ gần đây, và người chơi ở các nhóm kỹ năng khác nhau cũng có thể cùng tham gia trận đấu.

Đã sẵn sàng leo lên ngôi đầu bảng chưa? Bạn sẽ cần phải có một chuỗi thắng dài để cày top đó!