Ghi chú phát hành 22/07/2019

[Vùng Nguy Hiểm]
– Thêm nhóm kỹ năng cho Vùng Nguy Hiểm.
– Nhóm kỹ năng hiển thị tại trình đơn chính và khi làm khán giả sau khi trận đấu của bạn kết thúc.
– Nhóm kỹ năng Vùng Nguy Hiểm được dựa trên thứ hạng của bạn qua các trận gần đây.
– Người chơi từ mọi nhóm kỹ năng có thể tham gia trận cùng nhau.