Ghi chú phát hành ngày 14/8/2019

[ BERLIN 2019 ]
– “Vé Xem Giải Berlin 2019” và “Vé Xem Giải Berlin 2019 + 3 Xu Đổi Quà Lưu Niệm” hiện đang được bán. 50% số tiền được gửi đến các tuyển thủ và tổ chức tham gia Giải Đấu Chính StarLadder Berlin.
– Với một Vé Xem Giải, bạn được nhận:
— Một Huy Chương Sự Kiện Berlin 2019 có thể nâng cấp.
— Quyền tham dự Thử Thách Pick’Em Berlin.
— Hình graffiti đội chơi vô hạn trong suốt giải đấu.
— Ảnh tán gẫu trên Steam.tv.
— Quyền nhận Gói Quà Lựu Niệm Berlin 2019.
— Những Nhiệm Vụ Vé Xem hoàn toàn mới.
— Khả năng mua thêm các Xu Đổi Quà Lưu Niệm.
– Hình dán của đội chơi và chữ kí tuyển thủ đang được bán.

[ KHÁC ]
– Cài tiến sự tính toán thời gian xử lí các gói máy khách đến tài khoản cho các hệ thống máy chủ chuyên dụng, để đồng hồ không chạy ngược lại.
– Cải tiến quá trình xử lí bên máy khách khi mạng giết được với vũ khí StatTrak.

[ BẢN ĐỒ ]
– Breach được cập nhật lên phiên bản mới nhất trên Workshop.