Release Notes for 9/19/2019

[ KHÁC ]

– Các lệnh console mới cho việc tập và hoàn thiện đường ném lựu đạn:
— cl_grenadepreview: hiển thị cập nhật trực tiếp đường lựu đạn khi kéo chốt.
— cl_sim_grenade_trajectory : Đóng băng đường ném của lựu đạn đang trang bị trong số giây cụ thể. Hữu ích để nghiên cứu đường đi của lựu đạn khói bay ra khỏi tầm nhìn.
–sv_rethrow_last_grenade: Tái tạo lượt ném lựu đạn trước đó trên máy chủ. Hữu ích để thử lựu đạn choáng tại nhiều vị trí.

– Sửa cây hành vi deathmatch để hỗ trợ những trận đấu FFA.