Cache và Phát hành

Cache đã được cập nhật bởi FMPONE và Volcano và có thể chơi trên các máy chủ chính thức trong các chế độ Đơn giản, Tử chiến, và Đụng độ.

Hòm Vũ khí và Vỏ nhộng hình dán CS20

Hôm nay chúng tôi phát hành Hòm CS20 để đánh dấu kỷ niệm thứ hai mươi của Counter-Strike. Hòm vũ khí này chứa một loạt các sơn phủ vũ khí theo chủ đề từ Workshop Cộng đồng Steam và chứa Classic Knife như vật phẩm hiếm, một vật phẩm kinh điểm của loại trò chơi Counter-Strike. Cũng có sẵn hôm nay làVỏ nhộng hình dán CS20, bao gồm 20 hình dán thiết kế bởi cộng đồng.