Nhiệm vụ mới – Hang bắn tỉa

Giữ góc và khóa chặt đường đi của kẻ địch; nhiệm vụ trong tuần 4 của Chiến dịch Shattered Web bao gồm các nhiệm vụ dựa trên bối cảnh bắn tỉa để thử lửa của bạn.

Chúc ngày lễ vui vẻ!

Ngày ấy đã tới, và nhóm khủng bố đã bắt đầu gói quà của chúng, lũ gà lại mang áo khoác, và bạn có thể ném vài quả bóng tuyết vào mặt bạn bè.