Phi vụ Italia – nhiệm vụ tuần 8

Cuộc hành trình đậm chất Italia này sẽ dẫn bạn qua năm địa điểm biểu tượng trong các chế độ chơi thông thường, tranh đấu, hộ vệ, Wingman, và tử chiến.

Buon viaggio! (Thượng lộ bình an)