Tràn đầy năng lượng

Tuần thứ 10 với các nhiệm vụ Shattered Web đã được mở khóa để chơi.

Giết 15 mạng bằng súng lục mặc định trong Tử chiến, 20 mạng kẻ địch trong Hộ vệ: Canals, 5 mạng bằng súng trường của kẻ địch trong Đơn giản: Dust II, 3 mạng bằng dao trong Đua vũ trang, 100 sát thương từ phụ kiện trong đấu xếp hạng, và 5 lần giết 5 trong Wingman.

Dễ ẹc.