Hanh Khô

Nhiệm vụ tuần này gồm các chiến dịch diễn ra tại các miền đất khí hậu khô cằn của CS:GO. Chơi các chế độ Đơn Giản, Hộ Vệ, Wingman và Tử Chiến tại Dust II, Mirage, Shortdust và các màn chơi khác.

Nhớ uống đủ nước mỗi ngày nhé.