Tăng âm lượng lên

Mang súng lớn ra mà xử. Cần gì phải tế nhị khi xài vũ khí siêu khủng trong nhiệm vụ tuần này. Gây chút tiếng ồn, đánh cho lớn, hét cho to, và vui hết mình nhé!