Ghi chú cập nhật cho 11/02/2020

[ GIAO TIẾP ]
– Những người chơi có nhiều tố cáo từ ngữ thô tục hơn đa phần người chơi khác sẽ bị cảnh báo. Nếu họ tiếp tục nhận thêm nhiều tố cáo, họ sẽ bị mặc định tắt tiếng. Người chơi khác có thể chọn bỏ tắt tiếng họ từ bảng điểm.
– Tắt tiếng một người chơi cũng sẽ ẩn tên và ảnh đại diện của họ.
– Tố cáo một người chơi vì từ ngữ thô tục giờ sẽ tự động tắt tiếng của họ.

[ KHÁC ]
– Khiên chống đạn giờ cũng sẽ chống lại cả các đòn tấn công cận chiến (dao, rìu, đấm v.v…)
– Cập nhật texture và lớp normal cho MAC-10 | Classic Crate để khớp với MAC-10 UV mới từ Kai123