Ghi chú cập nhật ngày 1/6/2020

[ LỐI CHƠI ]
– Lựu đạn nổ không còn gây sát thương va chạm nhiều hơn một lần.