Ghi chú cập nhật ngày 17/6/2020

[ Khác ]
– Sửa lỗi về một vài đồ vật liên quan đến việc tăng độ tương phản của nhân vật ở trong hoặc gần vùng bao phủ của bom khói.
– Sửa lỗi một vài đoạn trò chuyện ngắn của người chơi đôi khi được phiên dịch.
– Sửa lỗi việc giảm chất lượng với việc lựa chọn thiết bị âm thanh trong tùy chọn.
– Sửa lỗi trò chơi bị treo ngẫu nhiên bất chợt.

[ Bản đồ ]
Nuke
– Sửa lỗi vùng đặt bom ở khu bom B bắt đầu phai màu khi mới bắt đầu ván.