Tất cả vào cát bụi


Gói âm thanh mới được soạn bởi Amon Tobin, “All for Dust,” đã ra mắt! Từ nhà soạn nhạc trò chơi Splinter Cell: Chaos Theory, Amon Tobin mượn chất âm thanh độc nhất của anh ấy tới CS:GO… lần này thông qua các bộ khuếch đại.

Phủ bụi gói mới ra này, chúc may mắn và vui vẻ!