Tương tác với CS:GO

Hôm nay chúng tôi tung ra một phiên bản beta của CS:GO với những thay đổi trong một phần trong cuộc chiến chống các đối tượng gian lận. Để giúp đỡ, bạn có thể chọn tham gia bản beta bằng cách làm theo hướng dẫn ở đây.

CS:GO giờ sẽ nghiêm ngặt hơn trong các ứng dụng và file có thể tương tác với trò chơi.

Trong trường hợp không may khi bạn khởi động trò chơi với các file không tương thích, bạn sẽ nhận được cảnh báo cho biết file không tương thích và có thể bị chặn tham gia các máy chủ được bảo vệ bởi VAC. Để giải quyết vấn đề, bạn có thể tắt khởi động uy tín trong thiết lập trò chơi của bạn, nhưng điều này sẽ làm tạm thời ảnh hưởng chỉ số tin cậy của bạn.

Với các nhà phát triển phần mềm thứ ba tương tác trực tiếp với ứng dụng CS:GO, chúng tôi đã thêm các yêu cầu sẽ làm ảnh hưởng tới phần mềm của bạn. Từ giờ trở đi tất cả các DLL tương tác với CS:GO sẽ phải được ký điện tử với chữ ký Authenticode. Thêm vào đó, chúng tôi sẽ chặn các DLL nếu tính năng của chúng can thiệp đến trò chơi theo bất kì cách nào.