Ghi chú cập nhật ngày 8/7/2020

[Chế độ tin cậy]
– Người chời khởi động mặc định CS:GO ở chế độ tin cậy
— Khi ở chế độ tin cậy, các phần mềm bên thứ ba sẽ bị chặn tương tác với CS:GO
— Để cho các phần mềm bên thứ ba có thể tương tác với CS:GO, bạn có thể khởi động trò chơi bằng tùy chọn khởi động -untrusted. Lưu ý điều này sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số tin tưởng của bạn.
— Một phiên bản tương thích ngược mang tên “1.37.5.9” tạm thời hiện có cho các người chơi gặp vấn đề khởi động trò chơi từ phiên bản mới nhất.
– Nếu bạn là nhà phát triển bên thứ ba, tất cả DLL tương tác với CS:GO của bạn phải được ký điện tử.
— Nếu khách mạng muốn sử dụng phần mềm bên thứ ba mà không có ký điện tử, họ có thể khởi động trò chơi với tùy chọn khởi động -insecure. Lưu ý điều này sẽ không cho họ quyền truy cập các máy chủ được bảo vệ bởi VAC.

[KHÁC]
– Sửa lỗi giảm hiệu năng khi bật lại các phát sóng twitch.tv từ “thẻ Xem”