Ghi chú cập nhật ngày 9/7/2020

[KHÁC]
– CS:GO sẽ hiện lỗi nếu khởi động từ ngoài Steam.
– Sửa lỗi người chơi ở chế độ tin cậy bị sụt khung hình bởi các phần mềm bên thứ ba nhất định.