Xác bến tàu bên đầm lầy

Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu hai bản đồ cộng đồng mới: Swamp và Mutiny. Hãy thử qua ở chế độ Đơn Giản hoặc Tử Chiến để chân lặn chân ráo, rồi nhảy vào Scrimmage để chơi thử một trận hoàn chỉnh!

Ngoài ra còn các thay đổi khác trong bản cập nhật hôm nay, ghé qua ghi chú cập nhật tại đây.