Thay đổi cập nhật cho ngày 29/7/2020

[KHÁC]
– Sửa lỗi giảm hiệu năng trong khi phát demo từ góc nhìn người chơi.
– Sửa lỗi tên miền bắt đầu bằng chữ số có thể bị phân giải lại qua DNS theo một phần của lệnh “connect”.
– Thêm thiết lập máy chủ sv_closecaption cho phép có thể hiển thị phụ đề trong khi chơi, mặc định chỉ hiện trong khi giao tiếp ở nhiệm vụ Co-op Strike Mission.
– Thêm video sảnh chính cho bản đồ Mutiny và Swamp.

[BẢN ĐỒ]
Mutiny

Cải thiện:
-Thêm một vài areaportals nâng cao cải thiện từ T tới dưới khu B
-Điều chỉnh cự li mờ cho một vài vật dụng để cải thiện hiệu năng
-Gỡ bỏ vài mô hình bụi cây không cần thiết

Lối chơi:
-Nâng chỗ nấp tại A Platform
-Gỡ bỏ cột đèn bên ngoài khu B làm khuất góc
-Gỡ bỏ vài bụi cây từ CT tới B để cải thiện tầm nhìn
-Gỡ vài chỗ boost ở giữa gần đường nối A
-Thêm một vài hộp ở góc ở đường bụi gần khu xuất phát CT
-Gỡ bỏ thùng và chồng gỗ gần khu xuất phát CT để di chuyển mượt hơn
-Cải thiện clipping ở nhiều địa điểm khác nhau
-Thêm clipping gần chồng lửa
-Gỡ bỏ clipping làm lựu đạn không chính xác ở T tới trên khu A, khu A và bức tường tại đỉnh đường giữa

KHác:
-Pháo trên tàu sẽ bắn để ăn mừng khi bom nổ (cảm ơn ZooL!)
-Sửa lỗi có thể nhìn thấy xuyên thùng với vải che
-Sửa lỗi rớt lựu đạn và vũ khi xuyên thùng với vải che
-Sửa lỗi chim mòng biển không chết khi bị bắn (nhưng làm ơn đừng bắn chim mòng biển)
-Thêm chi tiết cho căn nhà gần trên T tới A
-Nâng cự li dựng các vật dụng gần bến cảng
-Sửa lỗi bị kẹt bom ở đường giữa
-Vá vài điểm đặt sai gần khu A
-Vá vài bức tường ở sảnh chờ
-Gỡ vài bụi mối khó chịu ở cầu thang tới Heaven
-Thay đổi cây chà là gần cầu thang
-Sửa các điểm pixelwalks (cảm ơn ALJN!)