Treo hàng lên khung

Bản cập nhật hôm nay bao gồm các cải thiện cho kết nối mạng, bản đồ Swamp, Mutiny và Anubis, kèm theo một hòm vũ khí hoàn toàn mới!

Bộ sưu tập Fracture

Xin giới thiệu bộ sưu tập Fracture Collection, bao gồm thiết kế của 17 họa sĩ cộng đồng khác nhau, kèm theo bộ dao Shattered Web cực kì hiếm bên trong!