Ghi chú cập nhật cho ngày 1/9/2020

[ KHÁC ]
— File logic hành vi của bot giờ có thể được nạp từ trong các tệp BSP được tạo ra bởi cộng đồng.
— Sửa lỗi một số tên thành viên không được cài đặt ở máy chủ. (cảm ơn, EmptyMags!)
— Sửa vài lỗi lạm dụng. (cảm ơn, calvin!)