Giới thiệu chiến dịch Broken Fang


Nhiều thử thách đang chờ đón với chế độ Retake hoàn toàn mới cùng chế độ Broken Fang Premier độc quyền. Chơi các bản đồ mới trong mọi chế độ, và xem bạn đã chạm đến ngưỡng nào trong trang thống kê chiến dịch. Hoàn thành nhiệm vụ mỗi tuần và chọn các phần thưởng khác nhau bao gồm đặc vụ, bộ sưu tập vũ khí, hình dán, phù hiệu và graffiti mới cóng.

Tham chiến và góp phần vào chiến dịch Broken Fang!