2021 không thể tới sớm hơn

Cần mua giúp vũ khí cho đồng đội đang cần? Bản cập nhật ngày hôm nay bao gồm một số cải tiến nâng cao chất lượng chơi.

Huy chương phục vụ 2021


Khi bạn đạt tới hạng Tướng toàn cầu (Hạng 40), bạn sẽ lựa chọn đặt hạng hồ sơ trở lại từ đầu để đạt (hoặc nâng cấp) huy chương phục vụ. Sau ngày 1/1/2021 bạn sẽ có thể nhận huy chương phục vụ 2021 hoàn toàn mới, một vật phẩm hiển thị có thể xem xét và sẽ hiển thị khi nào ảnh đại diện của bạn hiện lên.