Ghi chú cập nhật cho ngày 20/1/2021

[ POSIX ]
– Cập nhật thư viện SDL lên phiên bản mới nhất cho Linux và OSX.

[ RETAKE ]
– Cải thiện logic gán thẻ trang bị.
– Sửa lỗi tắt trò chơi khi người chơi thay đổi đội trong thời gian tạm dừng.
– Thẻ trang bị kẻ thù sẽ không còn đưa súng lục của địch.
– Sửa trường hợp hiếm có thể tạo ra thêm 1 cái C4.

[ KHÁC ]
– Thêm máy chủ trò chơi chính thức tại Argentina.
– Sửa lỗi tìm kiếm giao diện cho các ngôn ngữ không thuộc Latin.
– Cập nhật wear alpha (độ mòn) cho AK-47 | Anubis

[ BẢN ĐỒ ]
Apollo
-Sửa lỗi với các bản cập nhật trước(cảm ơn Fnugz)
-Làm kính vỡ thống nhất hơn (cảm ơn T1mure)
-Thay đổi và căn chỉnh lại texture
-Sửa một số điểm làm kẹt súng (cảm ơn JustAlex)
-Xóa ghế làm khó chịu (cảm ơn sprunk)
-Căn chỉnh lại một số tài nguyên (cảm ơn fnugz)
-Xóa một vài lon mà người khác tưởng là lựu đạn khói
-Sửa các điểm nhảy boost (cảm ơn poop)
-Giảm lượng tài nguyên có trong điểm trao quà và các tinh chỉnh tối ưu khác cho các máy tính cấu hình thấp