Ghi chú cập nhật cho ngày 28/1/2021

[Hình dán]
– Điểu chỉnh Logo cho một vài hình dán

[Lối chơi]
– Sửa lỗi cho nhiệm vụ Hộ vệ.