Ghi chú cập nhật cho ngày 3/2/2021

[LỐI CHƠI]

– Thu nhập thua cuộc vì ít người chơi hơn giờ sẽ được trao sau mỗi ván, dù thắng hay thua.
– Thời gian hội ý của đội Broken Fang Premier đã thay đổi, từ 4 lần 30 giây thành 2 lần 1 phút.