Ghi chú cập nhật cho ngày 1/3/2021

[ Khác ]

– Sửa lỗi cho phép người chơi địch có thể xuất phát ngoài khu vực của họ.
– Sửa lỗi làm người chơi sẽ thấy hai quả bom trong chế độ Retake.
– Sửa lỗi đôi khi vũ khí rớt xuống sẽ lọt khỏi khu vực chơi.