Ghi chú cập nhật cho ngày 15/3/2021

[ KHÁC ]
– Sửa lỗi entity “env_fade” cho thiết lập “chỉ người chơi kích hoạt”.
– Thêm chức năng vscript ScriptTraceLinePlayersIncluded.

[ BẢN ĐỒ ]
Cập nhật Guard với các thay đổi Workshop gần đây
– Sửa điểm boost tại vòng cầu (Cảm ơn @FilyandraXBL)
– Sửa điểm không dựng hình (nodraw) ở sau xuất phát CT (Cảm ơn Mii Fanboy)
– Sửa các điểm mà người chơi có thể kẹt ở tường (Cảm ơn @FilyandraXBL, Mii Fanboy, Kerluck, @goodchicken45)