Ghi chú cập nhật cho ngày 18/3/2021

[ CỬA HÀNG ]
– Người chơi sở hữu Hades trên Steam, sau khi chơi đủ thời gian, sẽ nhận gói âm thanh Hades trong CS:GO.
– Thêm 2 gói âm thanh mới – “The Lowlife Pack” bởi Neck Deep, và “CHAIN$AW.LXADXUT.” bởi Scarlxrd – thể mua trong trò chơi.
– Thêm gói hình dán Poorly Drawn bao gồm các hình dán đa dạng được vẽ sơ sài.