Tiến công ngay!


Toàn bộ 16 thẻ nhiệm vụ chiến dịch Broken Fang đã được phát hành, bao gồm cả nhiệm vụ Strike cuối cùng! Nhưng chớ lo nếu bạn không đủ thời gian làm tất cả trong tuần này, hạn chót đến ngày 30/04 để kiếm sao lận cơ.

Gói âm nhạc


Hôm nay chúng tôi phát hành ba gói âm nhạc mới. Scarlxrd (CHAIN$AW.LXADXUT.) và Neck Deep (The Lowlife Pack) hiện đã được mở bán trong trò chơi.

Nếu bạn là fan cuồng của Hades đến từ Supergiant Games, có khi bạn đã có gói âm nhạc này rồi đó. Nếu bạn sở hữu trò chơi này trên Steam và đã chơi hơn 5 tiếng, bạn sẽ thấy gói âm nhạc Hades trong kho đồ CS:GO của mình.

Poorly Drawn Stickers


Do HH110011HH và Hoxton chế tác thủ công, chất chứa tình yêu dù có phần thô kệch, giờ bạn đã có thể mua gói hình dán Poorly Drawn trong trò chơi.