Ghi chú cập nhật cho ngày 29/3/2021

[ CHIẾN DỊCH BROKEN FANG ]
– Trong thời gian có hạn, Broken Fang Premier mở cửa cho tất cả người chơi.
– Người sở hữu vé chiến dịch Broken Fang sẽ chơi trong hàng chờ trạng tháy Prime khi tìm trận với Broken Fang Premier.

[ KHÁC ]
– Sửa lỗi thêm vào socket mạng lưới Steam tự nạp tư liệu hệ thống “wlanapi.dll” trên máy chạy Windows Server mà không có bật Wireless LAN Service.
– Điều chỉnh bề mặt Zeus để hiện chữ Zeus X-27. Nhân tiện luôn, cái này tính là thiết kế cho Zeus nha.