Ghi chú cập nhật trước phát hành ngày 27/4/2021

Mở build mới (“1.37.8.8-rc1”) hiện đã có trong depot beta của CS:GO. Phiên bản này tương thích với hệ thống tìm trận công khai.

Để đọc hướng dẫn tham gia vào phiên bản beta của CS:GO, vui lòng ghé qua trang sau: https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=9847-WHXC-7326

[ Khác ]

– Nhiều cải thiện làm ổn định và bảo mật hơn.