Ghi chú cập nhật cho ngày 6/5/2021

[ THÔNG SỐ CS:GO 360 ]
– Cập nhật ảnh bản đồ nhiệt độ cho Calavera, Grind, Mocha, và Pitstop

[ KHÁC ]
– Gỡ bỏ tùy chọn tìm người chơi gần đây cho nhiệm vụ Hộ vệ
– Cải thiện độ ổn định và bảo mật

[ BẢN ĐỒ ]
Ancient
– Cập nhật ảnh bản đồ thu nhỏ

Pitstop
– Phiên bản mới nhất từ workshop