Ghi chú cập nhật cho ngày 13/5/2021

[THÔNG SỐ CSGO 360]
– Điều chỉnh tính toán điểm số hạng mục về độ hiệu quả vũ khí.

[KHÁC]
– Sửa trường hợp người chơi bị nhận lặp lại cảnh báo về việc khởi động trong chế độ không tin cậy.

[BẢN ĐỒ]
Ancient
-Thêm vào Cubby 2.0 ở đường nối giữa tới A, bỏ đi góc nhìn bèo bọt nhìn qua vai hướng tới khu đặt bom
-Làm mỏng các khối đá đẹp, cũng ở đường nối giữa tới A
-Thưa bớt cây cối và cải thiện clipping ở góc chậu cây có thể boost ở gần đường chính A
-Giảm bớt tiếng chim chóc ngoài nền
-Bỏ clipping ở đỉnh biển báo đặt bom ở khu A, cho phép người chơi có thể tự nhảy tới chậu cây ở đường chính T
-Thêm clip với vật lý vphysics ở vũng nước xuất phát T để súng không chìm hẳn
-Rất nhiều điều chỉnh khối clipping
-Chặn lựu đạn tới khu vực tòa nhà không thể tới ở lối vào T sang đường giữa
-Chặn các khe nhỏ tới giàn giáo gần khu B
-Chặn các khe nhỏ ở khe cửa vào trong lối vào mới của CT tới khu A
-Đơn giản va chạm lựu đạn trên nóc nhà
-Cải thiện chung

Grind
– Có thể surf ở tường trên đường A dài
– Sửa tường vô hình ở gần khu B
– Sửa lỗi boost ra khỏi map gần khu A
– Sửa khối va chạm gần khu A
– Sửa và chạm cột gần khu A
– Cập nhật nhỏ mỹ quan gần xuất phát A

Frostbite
– Sửa lỗi giảm hiệu năng với khi gửi hàng trên không
– Sửa các điểm kẹt (cảm ơn Jakob & conzept)
– Sửa một khe trong bề mặt
– Làm lại kiểu dáng tháp canh