Điều chỉnh với người chơi không sở hữu Prime


CS:GO đã đổi sang mô hình miễn phí hơn hai năm và vẫn được đông đảo người chơi ủng hộ. Chúng tôi thấy những người chơi mới tham gia CS:GO, và việc bất kì ai trên thế giới này có thể cầm và chơi miễn phí luôn luôn quan trọng.

Cùng với các chế độ chơi được cung cấp miễn phí, người chơi mới cũng có thể nhận đồ rơi, thứ hạng, nhóm kỹ năng, và một chặng đường miễn phí để tới hệ thống tìm trận Prime. Không may, dần dà, những lợi ích này bị kẻ xấu trục lợi và gây hại đến trải nghiệm của người chơi cũ lẫn mới. Nên hôm nay, chúng tôi điều chỉnh quyền lợi của người chơi mới.

Người chơi mới vẫn có thể chơi tất cả chế độ, chơi trên máy chủ cộng đồng, và chơi bản đồ từ Workshop. Tuy nhiên, họ sẽ không còn nhận XP, thứ hạng, đồ rớt, hoặc vào nhóm kỹ năng; các tính năng đó giờ sẽ độc quyền cho những ai sở hữu trạng thái Prime.

Người chơi mới vẫn có thể nâng cấp lên Prime bằng cách mua gói nâng cấp trạng thái Prime có trên cửa hàng Steam, nhưng sẽ không còn con đường miễn phí nào để truy cập Prime nữa. Và nếu bạn mua gói nâng cấp trong hai tuần tới, nhóm kỹ năng và XP hiện tại của bạn sẽ được giữ lại.

Giới thiệu trận đấu ‘không xếp hạng’

Khi người chơi mới tham gia vào chế độ tranh hạng, Wingman hoặc Vùng nguy hiểm, trận đấu vẫn sẽ sử dụng hệ thống tìm trận theo kỹ năng, nhưng người chơi sẽ không nhận thêm nhóm kỹ năng.

Người chơi Prime cũng có thể tham gia đấu không xếp hạng, nơi mà nhóm kỹ năng sẽ không bị ảnh hưởng và không có giới hạn nhóm kỹ năng cho phòng chơi.

Cho dù bạn là dân chơi lão luyện hay gà mờ, GL HF!