Ghi chú cập nhật cho ngày 8/6/2021

[UI]
– Sửa đường dẫn trận đấu trực tiếp ở bảng sự kiện

[ SDK ]
– Cập nhật AI Behavior Trees
— Thêm node “action_secondary_attack” mới.
— Thêm node “action_reload” và “condition_is_reloading”.
— Số lượng đạn cho tất cả vũ khí giờ sẽ có trên Blackboard với khóa “AmmoCount/weapon_name”, với “AmmoCount/current” thông báo lượng đạn đang giữ cho vũ khí trang bị hiện tại. Chúng có thể đọc bằng các node như “condition_is_less”, “condition_is_equal”, v.v…

[BẢN ĐỒ]
Pitstop
– Cập nhật toàn bộ màn chơi về mỹ quan với texture và model mới
– Cải thiện các tối ưu.
– Gỡ bỏ góc kín ở dưới khu thả xuống.
– Điều chỉnh ánh sáng và clipping.