Ghi chú cập nhật cho ngày 21/7/2021

[Dreams & Nightmares]
– Thêm ô đánh dấu cho các đề mục Workshop tham gia vào cuộc thi Dreams & Nightmares.

[Hệ thống tìm trận]
– Người chơi nhận được lượng tố cáo phá rối sẽ nhận được cảnh báo, kèm theo lệnh tạm nghỉ tranh đấu tăng dần nếu cần.

[Bản đồ]
– Pitstop
— Vá lỗ clipping ở phía trên ban công.
— Cải thiện skybox và sương mù.
— Sửa lỗi khung va chạm bị hỏng ở ngoài lầu dựng khu đặt bom.
— Sửa điểm pixel walk ở hộp bên ngoài.
— Thêm dev texture.

– Mocha
— Mở một vài cửa sổ tại khu B cho phép ném lựu đạn vào.
— Tương từ xuất phát CT tới dường giữa được nâng cao để chặn boost.
— Thêm thùng rác trước cửa xuất phát T để tránh tự nhảy lên.
— Cây cọ ở trên khu đặt bom A không còn xuyên qua nữa.
— Xe tải gần khu B không còn xuyên qua nữa.
— Điều chỉnh góc cạnh để sửa lỗi góc từ khu T sang CT ở đường giữa.
— Điều chỉnh clipping nhỏ và cải thiện hiệu năng.
— Sửa nhiều điểm kẹt bom.