Ghi chú cập nhật cho ngày 12/8/2021

[GÓI ÂM THANH]
– Thêm gói âm thanh “Tacticians”, với phiên bản thông thường và StatTrak™, bao gồm 6 gói âm thanh sau:
— Austin Wintory, Mocha Petal
— Chipzel, ~Yellow Magic~
— Freaky DNA, Vici
— Jesse Harlin, Astro Bellum
— Laura Shigihara, Work Hard, Play Hard
— Sarah Schachner, KOLIBRI

[KHÁC]
– Thêm thông tin chỉ định đặt bom A và B vào sự kiện trò chơi (game event) được tạo bởi người chơi khi họ bắt đầu đặt và hoàn thành hành động đặt bom.