Giới thiệu chiến dịch Riptide

Xin giới thiệu chiến dịch Riptide, bao gồm các bản đồ, hệ thống nhiệm vụ tân trang, và các cách mới để chơi các chế độ ưa thích của bạn–từ hàng chờ dành riêng để tới các trận đấu tranh hạng rút gọn–và còn nhiều hơn nữa! Hoàn thành các nhiệm vụ hàng tuần và chọn một trong các phần thưởng mới bao gồm đặc vụ, vũ khí bộ sưu tập, hình dán, và phù hiệu mới.

Lặn vào chiến dịch Riptide!