Ghi chú cập nhật cho ngày 22/9/2021

[KHÁC]
– Sửa lỗi thiết lập không đúng trong khi chơi một số chế độ.
– Sửa lỗi số lượng lựu đạn trên các máy chủ có thiết lập sv_infinite_ammo 1.
– Sửa lỗi nghiêm trọng về file wave khi thiết lập khởi động có bắt buộc precache được sử dụng.
– Sửa lỗi hồi quy trong danh sách bản đồ workshop.
– Sửa lỗi viền bề mật trên một vài đặc vụ Guerrilla Warfare.
– Sửa lỗi giọng nói các đặc vụ hiến binh không khớp.
– Sửa tên và giọng nói của Elite Crew để phân biệt rõ đặc vụ ưu tú “Jungle Rebel | Elite Crew”.
– Thêm một vài bề mặt bị thiếu cho thiết kế dao

[SDK]
– Cập nhật file lights.rad với thông tin chiếu sáng mới nhất cho các nhà phát triển bản đồ.

[BẢN ĐỒ]
Ancient
– Cập nhật ảnh radar cho khớp với các thay đổi bản đồ mới nhất.

County
– Thay thế env_sprites bằng phiên bản trên máy con
– Gỡ bỏ point_spotlights
– Thay thế một số vật dụng vật lý bằng phiên bản không sử dụng kết nối mạng
– Cập nhật ảnh radar
– Tối ưu hóa