Release Notes for 9/23/2021

[KHÁC]
– Giải quyết vấn đề tắt ứng dụng do lỗi mà có thể xảy ra khi người dùng chơi chế độ Vùng tử chiến nhiều trận liên tục.
– Dấu X trên nền khu vực đặt bom cho nhiệm vụ tuần 1 “Guardian: It’s Raining Sharks” sẽ không còn tự biến mất nữa.
– Loại bỏ cl_forcepreload và tuỳ chọn để nạp trước dữ liệu trong tuỳ chọn khởi động; tuỳ chọn này nhiều khi được đi kèm trong những cấu hình game có sẵn trên mạng nhưng có thể khiến giật hình, nạp tài nguyên chậm và gây sự cố cho tệp thực thi.
– Phe Khủng bố giờ sẽ không mua được khiên chống đạn bằng việc lợi dụng tính năng trao vũ khí cho đồng đội.
– Thời hạn tối đa phải chịu lệnh nghỉ thi đấu do hành động quấy rối đồng đội đã được tăng lên 14 ngày thay vì 1 ngày như trước.
– Sửa lỗi đối với cửa sổ bật lên để xác nhận hành động, có liên quan tới một chuỗi văn bản được bản địa hoá.