Gói bbnomu$ic


Hôm nay, chúng tôi trình làng gói âm nhạc mới từ bbno$, đặc biệt là bài hát “u mad!” trong album “eat ya veggies”—ra mắt vào ngày mai!

Vậy nên, hãy quất nhiều rau vào và chọn ngay gói âm nhạc bbno$, bản thường hay StatTrak™ đều được cả!