Ghi chú cập nhật cho ngày 15/10/2021

[ KHÁC ]
– Sửa một lỗi gây ra hiện tượng tiếng động khi di chuyển được phát ra từ vị trí xác chết nhân vật của người chơi đang trong chế độ quan sát trận đấu. (xin cảm ơn /u/birkir và những người dùng khác trên Reddit)
– Người chơi máy giờ đã có thể mở thêm nhiều cánh cửa nữa trong các bản đồ thuộc chế độ Vùng từ chiến.
– Thêm một số cải thiện về độ ổn định.

[ BẢN ĐỒ ]
Ancient
– Vá lại khe hở điểm ảnh nhỏ ở giàn giáo gần khu B

Basalt
– Điều chỉnh lại một số vấn đề liên quan đến các khối clipping (cảm ơn Luar)
– Sửa lại lỗi thiếu nav mesh ở phần dưới khu đặt bom A
– Cập nhật radar
– Cấp lại vài cái biển số cho các xe xung quanh bản đồ
– Nhiều chỉnh sửa về hình ảnh khác