Huy chương phục vụ 2022


Đón chào một năm mới khởi sắc cùng với huy chương phục vụ 2022, có thể nhận từ ngày 1/1.

Khi bạn đạt tới hạng Tướng toàn cầu (Hạng 40), bạn sẽ có lựa chọn để đặt hạng hồ sơ trở lại về mốc bắt đầu và nhận về (hoặc nâng cấp) một huy chương phục vụ 2022. Huy chương này là một vật phẩm trưng bày có thể xem xét và sẽ hiển thị bên cạnh bất kỳ nơi nào bạn có thể thấy ảnh đại diện.

Mỗi ngày chơi là một ngày vui, nên sao lại không nhảy vào chơi mà nhận thêm điểm kinh nghiệm nhỉ?