Gói hình dán The Boardroom

Hôm nay chúng tôi mở bán gói hình dán The Boardroom, giới thiệu 22 hình dán độc đáo từ các họa sĩ Steam Workshop.

Hãy rót nhanh một ly cà phê và ngồi ghế đọc tài liệu thiết kế; những hình dán này đang chờ bạn tậu về đấy!