R.I.P.tide

Chiến dịch Riptide đã đi đến hồi kết, nhưng những chế độ chơi được giới thiệu trong chiến dịch này – bao gồm đấu tranh hạng rút gọn và tùy chọn một chọi tất cả trong chế độ tử chiến – vẫn sẽ được giữ nguyên trạng để bạn có thể tiếp tục trải nghiệm. Những ai vẫn còn dư sao thưởng sẽ có thể tiếp tục đổi lấy phần thưởng chiến dịch từ giờ cho đến sáng 28/3.

Đổi chiều con sóng

Hôm nay chúng tôi cũng sẽ thay đổi các bản đồ cộng đồng trong trò chơi. Với Basalt, Ravine, Extraction, Insertion II và County bị loại bỏ, chúng tôi cũng đồng thời có sáu bản đồ mới được đưa vào nhóm bản đồ này.

Iris và Climb đã được đưa vào tranh đấu trong các chế độ tranh hạng, đơn giản và tử chiến trên các máy chủ chính thức.

Trong chế độ Wingman, giờ bạn cỏ thể thử sức mình với hai bản đồ mới: Crete và Hive.

Đồng thời, cũng có hai bản đồ cho chế độ vùng nguy hiểm được lên sóng: Hãy thử bộ hành dọc qua Vineyard nếu có cơ hội, nhưng hãy cẩn thận từng bước nếu phải đáp dù xuống lửa trong Ember!