Hòm mới kìaaaaa


Hôm nay chúng tôi rất hào hứng phát hành hòm Recoil, bao gồm 17 thiết kế vũ khí từ họa sĩ cộng đồng cùng bộ găng tay từ hòm Broken Fang làm đặc phẩm hàng hiếm!

Hòm Recoil đã rớt rồi!