Ghi chú cập nhật cho ngày 1/7/2022

[ HÒM RECOIL ]
– Giới thiệu hòm Recoil, bao gồm 17 thiết kế vũ khí đến từ cộng đồng.

[ BẢN ĐỒ ]
Ember
– Cải thiện tiến độ công trường.
– Thêm lối đi trải sỏi gần đài quan sát.
– Thêm đường hầm đá gần đài quan sát.
– Thêm một số mảng đá vào dòng nước gần bãi đỗ trực thăng.
– Sửa các lỗi nhỏ khác.

[ CHẾ ĐỘ CHƠI TÙY BIẾN ]
– Thêm hỗ trợ cho các vũ khí đặt trên bản đồ ở màn chơi nạp với giá trị game_type là 3.
– Thêm hỗ trợ cho các máy chủ chuyên dụng cộng đồng có thể chạy gamemode_custom_server.cfg khi chơi bản đồ tùy chọn với giá trị game_type là 3.